Zde najdete nejběžnější kultury

po rozbalení menu nabídky si můžete najít alespoň vodítko k poptávce správných kultur a syřidel.

Na našich stránkách rozlišujeme syřidla - výrobek ze žaludků sajících telat a koagulanty výrobky mikrobiálního původu.

V České republice se toto obvykle nerozlišuje a ani zákon o označování potravin toto rozdělení nebere v potaz a vše označuje jako syřidlo.


Přímé očkování do sýrařského výrobníku